Qazaq tili/Qazaqsha - avagy a kazah nyelv

A kazah a török nyelvek kipcsak ágához tartozó agglutinatív (ragozó) nyelv, amelyben szintén érvényesül a magánhangzó harmónia.

idioma_kazajo.png

Földrajzi kiterjedés

Beszélőinek lakóhelye a Tien Shan hegyektől a Kaszpi-tenger nyugati partjáig terjed.

Hivatalos nyelv Kazahsztánban, ahol kb. 10 millióan beszélik.

Kínában több mint 1 millió kazah, valamint kazah nyelvű ember él.

A 2002-es oroszországi népszámlálás 5 millió kazahul beszélőről számolt be (Oroszországban).

További jelentős számú kazah beszélő él Mongóliában, Üzbegisztánban, a volt Szovjetunió többi területén, Afganisztánban, Iánban, Törökországban, valamint Németországban.

Írásrendszer

Jelenleg a cirill írásrendszert használja a kazah nyelv Kazahsztánban és Mongóliában, miközben Kínában a kazah beszélők az arabon alapuló ábécét használják, amit az ujgur nyelv is használt.

A legősibb írásos emlék, ami a kazahhoz közel álló nyelv(ek)ről fennmaradt, Orkhon jelekkel íródott (nekem nagyon hasonlít a rovásírásra), de valószínűleg ezen nyelvek egyike sem a kazah közvetlen elődje.

800px-thomsen_orkhon_table_1893.png

(Az Orkhon karakterek Thomsen táblázatában)

A modern kazah nyelv íródott már latin, arab és cirill betűkkel is.

2006 októberében Nazarbayev elnök felvetette, hogy át kellene térni a latin írásrendszerre. A kormány által 2007 szeptemberében megjelentetett tanulmány szerint Kazahsztán egy 10-12 év periódus alatt tudna áttérni a latin írásrendszerre, ami 300 millió dollárba kerülne.

2007 decemberében az elnök bejelentette, hogy nem indítják el a "latinosítási" projektet, mert "70 évig a kazahsztániak cirillel írtak és olvastak. Több mint 100 nemzetiség él az országunkban. Stabilitásra és békére van szükségünk. Nem kell belerohannunk az ábécé átalakításának ügyébe".

400px-kazakh_latin_alphabet_1924.jpg

(A latin és arab kazah ábécé 1924-ben)

A magánhangzó harmónia mellett érdekesség még, hogy a kazah szórend "alany-tárgy-ige" sorrendű, 7 nyelvtani eset van, amely a főnévi elem utolsó tagján jelenik meg, valamint segédigékkel és alaktani változtatásokkal számos igeidőt, aspektust és hangulatot tudnak kifejezni. A szó hangsúlya mindig az utolsó szótagra esik.

A kazah, kirgiz, türkmén és üzbég nyelvek beszélői szinte gond nélkül megértik egymást. A kirgiz és a kazah nyelvek a cirill eredetű ábécét használják, míg a türkmén és az üzbég nyelvek a latin alapút.

Emlékeztetőül, a tádzsik nyelv a fárszihoz áll közelebb, nem török eredetű nyelv. Jelenleg cirill betűkkel írnak, de 2008-ban már felvetették a a perzsa-arab írásrendszer bevezetését, majd "amikor a tádzsik emberek jobban ismerik már a perzsa ábécét".

Végezetül álljon itt a jelenleg használt kazah írásrendszer:

currentkazakhalphabet.jpg

 

Címkék: cirill, kazah nyelv