Mi az, hogy Turkesztán?

A kérdés megválaszolásához segítségül hívjuk a Wikipédiát, második legjobb barátunkat a Google mellett/után. Ezzel a poszttal egy kis magyarázatot szeretnék adni a blog nevére.

Röviden, Turkesztán (esetenként Turkisztánként betűzve) szó szerint azt jelenti, hogy a "türkök földje".

A Turkesztán megnevezés egyébként perzsa eredetű és sosem vonatkozott egy egységes nemzetre, országra vagy birodalomra, hanem, ahogy a megnevezés szószerinti jelentése is sugallja, a türkök által lakott területekre utalt.

385px-turkestan.png

Amikor az Orosz Birodalom betette a lábát Közép-Ázsiába és elfoglalták a jelenleg Kazahsztán területén található Turk(e/i)sztán nevű várost, a (még nem dicsőséges) csapatok azt hitték, hogy a megnevezés az egész régióra vonatkozott, ezért elkezdték úgy nevezni az egész térséget.

Miután az Orosz Birodalom átvedlette magát a dicső Szovjet-Oroszországgá, a taskenti bolsevikok kikiáltották a Turkesztáni Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot:

250px-sovietcentralasia1922_svg.png

Amint látható, ez ugyan nem fedte le egész Közép-Ázsia területét, de átlógott a mai Kazahsztán területére is és furcsa módon a maradék közép-ázsiai területet lefedő ASzSzK-t Kirgiz ASzSzK-nak nevezték (ami a mai Kazahsztán területén fekszik).

1924-ben megszüntették a Turkesztáni ASzSzK-t, és helyébe különböző státuszú és nevű egységek születtek, amelyek 1936 decemberére (az új szovjet alkotmány elfogadásának időpontja) elnyerték a teljes tagköztársasági státuszt (Kazak, Kirgiz, Tádzsik, Türkmén és Üzbég SzSzK).

Manapság, a Turkesztán megnevezés a türkök által lakott közép-ázsiai területekre vonatkozik, amelyek Kazahsztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Xinjiang (Kelet- vagy Kínai Turkesztán), és előfordul, hogy Oroszország türkök által lakott régióit is (Tatárföld és Szibéria egyes részei) ide sorolják.

casia_ethnic.jpg

Megjegyzés 1: Kelet-Turkesztán inkább egy politikai megnevezés a kínai Xinjiang tartományra, amelyben az ujgurok szeparatista terveket szövögetnek, és éppen ezért ezt a megnevezést a kínai kormány nem használja előszeretettel.

Megjegyzés 2: A tádzsikok inkább perzsa eredetűek, ennek megfelelően a nyelvük is a fárszihoz áll közelebb - csak a szovjet múlt és a földrajzi közelség miatt vagyunk hajlamosak egy tömbben kezelni a többi "isztánnal".

Megjegyzés 3: Éppenséggel a szovjet múlt miatt én is a másik 4 közép-ázsiai országgal veszem egy kalap alá Tádzsikisztánt, de tudatában vagyok, hogy egy kulturálisan eltérő országról van szó, hacsaknem a szovjet idők vívmányait valamiféle kultúrának tekintjük.

Összefoglalva tehát, a blog az öt volt szovjet köztársaságra fókuszál, a volt szovjet "(i)sztánokra" (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán), ahogy a leírásban is szerepel.